Ammoniak

Ammoniak

(Text: Suzie Bertrand)

Hur tillkommer ammoniak i blöjor?

Kroppen producerar ammonaik naturligt, bland annat när kroppen byter ner aminosyror. Men eftersom att ammoniak är farligt för kroppen, förvandlas den av levern till urea som evakueras från kroppen genom urinet. Utanför kroppen bryts Urea ner igen och bildar åter ammoniak med tiden. Om bakterier kommer i kontakt med Urea kan processen skyndas på ytrteligare. Ammoniak kan också reagera med koldioxid och bilda ammoniaksalter som kan ligga latent. Ammoniaksalter bildar sedan ammoniak när det uppnår en temperatur på 36°C. Därför känner du inte av lukten förrän blöjorna används, tvättas eller ibland torktumlas. Det kan därför vara flera (eller en blandning av) orsaker, som leder till problem med ammoniak i blöjor. Exempelvis:

 • Urin som finns kvar efter tvätt
 • För många ureas-producerande bakterier i blöjorna
 • Ammoniaksalter kvar i blöjorna efter tvätt och som åter förvandlas till ammoniak vid ca 36°C.


Olika barn har mer eller mindre urea i sin urin (det man brukar mena med att urin blir ”mer koncentrerad” med ålder), samt att det kan också vara mer eller mindre ureas-producerande bakterier i blöjorna. Med andra ord, kan en tvättrutin vara bra nog för ett barns blöjor, men inte för nästa barns. Upplevs problem med ammoniak är det alltid tvättrutinen som behöver ses över (undantag är exempelvis om barnet haft urinvägsinfektion). Detta innebär att om ammoniakrengöring är utförd med gott resultat och tvättrutinen inte setts över kan problemet komma tillbka efter en tid. Nedan finner du tre olika metoder för borttagning av ammoniak:

 • Klorinbad
 • Ättiksbad
 • Tvätta i höga temperaturer/kokning


Klorinbad

Klor är ett icke-metalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. Klorin är ett varumärke på en produkt som innehåller bland annat klor. När man blandar klorin och ammoniak händer flera kemiska reaktioner som bryter ner ammoniaken. 


För att göra ett klorinbad tillsätter du 3 matskedar klorin per 4 liter kallt vatten. Blanda väl och lägg blöjorna i lösningen. Låt dem ligga i 30 min, skölj därefter ur och kör blöjorna i ett tvättprogram på minst 60°C.


Fördelar med klorinbad:

 • Det är en helt “foolproof” metod som verkar fungera varje gång
 • Det tar bort både ammoniaken och bakterier som eventuellt är kvar i blöjorna.
 • Snabbt, effektivt och enkelt

Nackdelar med klorinbad:

 • Kan bleka allt som är inte PUL (PUL är färgäkta)
 • Sliter på resårer
 • Frätande
 • Farligt för miljön, dock inte om man har kommunalt avlopp (se nedan)


Klorin är ett ämne som är skadligt och giftigt för vattenlevande varelser så att ofta bruka klorin är inte att rekommendera. Har du däremot kommunalt vatten så bryts klorinet ner till koksalt i det kommunala avloppens reningsverk och ibland redan innan påväg till reningsverken. Därmed är inte ett klorinbad av dina blöjor speciellt skadlig för miljön ur den synpunkten. Vill en däremot ändå följa rekommendationerna ska vatten med klorin i sig lämnas till återvinningstationen. Klorin är en hälsorisk och ska INTE vara inte vara inom räckhåll för barn. Läs bruksanvisningen noga innan användning. 


Ättiksbad

Ättika är en lösning av ättiksyra, en miljövänlig kemikalie som vanligvis går att köpa som ättika (24%) eller ättikssprit (12%) och är samma syra som i vinäger. Ättiksbad fungerar eftersom att ättika kemiskt är en syra medan ammoniak är en bas och tillsammans reagerar de och tar ut varandra. Ättika är även ett ypperligt desinfekteringsmedel som i koncentrationer på över 6% även dödar många sorters bakterier.


Det finns inget direkt recept för ättiksbad på samma sätt som för klorinbad, utan här gäller det att prova sig fram och använda så mycket ättika som, och bada dem så länge som en vågar (med tanke på att det sliter på pul och resårer). Fungerar inte ett ättiskbad var det antingen för lite ättika i badet, eller så badade blöjorna för kort tid. Då gäller det att kombinera ättiksbadet med en högre tempererad tvätt (90°C+) eller att fortsätta med ett nytt ättiksbad. Du ska alltid tvätta blöjorna i maskin efter ett ättiksbad oavsett. 


Fördelar med ättiskbad:

 • En miljövänlig lösning som fungerar.
 • Fungerar mot både ammoniak och bakterier (vid koncentrationer >6%)

Nackdelar med ättiskbad:

 • Inget “recept” finns på hur mycket ättika som krävs
 • Kan torka ut PUL och resårer
 • Frätande


Ättika verkar vara den självklara metoden för den som absolut inte vill använda klorin. Sålänge du är beredd på att experierimentera med vilka mängder som fungerar för er och kanske eventuellt behöver göra om processen är detta en väldigt bra lösning. Ättika är en frätande kemikalie och bör ALDRIG vara inom räckhåll av barn.


Tvätta i höga temperaturer/kokning

Med högre temperaturer menas antingen en 90-95° tvätt eller att koka blöjorna i vatten. Väldigt få bakterier överlever temperaturer över 90°C. Höga temperaturer är effektivt mot ammoniak eftersom att ammoniaken då övergår från flytande till gasform och alltså inte längre stannar kvar i blöjans tyg utan blir en del av luften. 


Om blöjorna som ska behandlas varken innehåller PUL, knappar eller resårer är det effektivaste sättet att koka dem (100°c) i vatten i 10 minuter och därefter tvätta i maskinen som vanligt. Består blöjorna av knappar, PUL eller resårer riskerar dessa att smälta om de kokas och ska därför intället tvättas i ett tvättprogram på 90°C. I ett 90° program riskerar fortfarande knapparna, PUL och resårer att smälta, men risken är mindre. Dessutom går det inte att garantera att alla bakterier försvinner i en 90° tvätt just eftersom att tvättprogrammet inte når upp i 100° som är garantin för att döda alla bakterier. 


Fördelar med att tvätta i högre temperaturer/koka:

 • En väldigt enkel och säker lösning
 • Ingen kemikalier behövs

Nackdelar med att tvätta i högre temperaturer/koka:

 • Man kan enbart koka upp det som inte har PUL, resårer eller knappar
 • En 90 tvätt sliter på PUL och resårer
 • Många maskiner når aldrig upp i den önskade temperaturen, eller är inte varma tillräckligt länge, för att det ska fungera.

Ren vs. Ammoniakfri

Att blöjorna är ammoniakfria (och desinfekterad beroende på metoden) menar inte att de är rena, även om en genom en punktinsats kan bli av med ammoniaken och majoriteten av bakterierna i blöjan. I fibrerna kan det fortfarande finnas rester av äggviteämnen (proteiner, dvs bajsrester) som gör att problemet kan återkomma, eftersom att de utgör en grogrund för bakterier och andra föroreningar. Har en haft problem med ammoniak pekar det på en brist i tvättrutinen. Det är lätt att anta att annat än ammoniak kan ha fastnat i fibrerna. Om så är fallet är det enkelt att kolla och åtgärda med antigen Vanish eller natriumperkarbonat genom en djuprengöring. Se instruktioner för djuprengöring här.

Det vanligaste symptomet på amminiak i tygblöjorna är så kallade "ammonia burns", vilket är röda märken som er ut som solbränd hud, eller sår. Om så är fallet. kontakta BVC för rådgivning och sluta omedelbart att använda de påverkade blöjorna. Det går jättebra att fortsätta anvädna tygblöjor som inte är påverkade av ammoniak. 

 • Avlägsna det förorenade plagget.
 • Spola rent med mycket vatten och tvätta området med tvål och vatten.
 • Frätskada ska behandlas av läkare.

Vad är ammoniak?

Ammoniak är en kemisk förening –NH3. Det är en gas som lätt blandar sig i vatten. Ammoniak har en väldigt igenkännbar lukt. Lukten beskrivs ofta som “brinner näsan”, “som en kattlåda”, “gammal urin”, “får en att gråta” etc. Ammoniak är starkt frätande och bör absolut inte vara i kontakt med barnets (eller någon annans) hud. Giftinformationscentralen skriver om hudkontakt med ammoniak i betydligt högre koncentrationer än vad som finns i tygblöjor, men deras råd kan vara bra eftersom att exempelvis nattblöjor ju ofta sitter på barnet i flera timmar. Om huden har kommit i kontakt med ammoniak bör en: